Server Paging System to nowoczesne bezprzewodowe rozwiązanie służące do komunikacji pomiędzy pracownikami obsługi gości i kucharzami w lokalach gastronomicznych.

Przyspiesza pracę kelnerów i podnosi jakość obsługi gości

Server Paging System idealnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju obiektach gastronomicznych, umożliwiając kadrze kelnerskiej o wiele bardziej kompleksową obsługę dużej ilości gości, podnosząc standard obsługi i praktycznie eliminując reklamacje zbyt chłodnych posiłków.

Jak działa Server Paging System?

Informacja o gotowości potraw do odebrania trafia z nadajników zainstalowanych w kuchni do odpowiednich kelnerów. Kucharz po przygotowaniu dania zawiadamia o tym kelnera, wpisując jego numer na nadajniku. Informacja drogą radiową trafi na Pager (Powiadamiacz) Kelnera, który w wyznaczonym czasie powinien odebrać danie i potwierdzić ten fakt na Panelu Potwierdzenia - urządzeniu, znajdującemu się w kuchni lub przy barze, na którym wyświetlany jest numer przydzielony pracownikowi, zobowiązanemu do odebrania posiłku. Dyskretne sygnały wysyłane z nadajników będą się automatycznie powtarzały na pagerach w określonych odstępach czasu do momentu potwierdzenia przez danego kelnera na Panelu Potwierdzenia odebrania dania z kuchni. Jest to szczególnie pomocne w przypadku konieczności dostarczenia dania na inne piętro restauracji lub na zewnątrz (np. do ogródków).

W przypadku, gdy po trzech kolejnych ponagleniach pracownik nie wykona wymaganej czynności - z systemu zostaje wysłana odpowiednia informacja na alfanumeryczny Pager Menedżera.

Dzięki Server Paging System kelner może więcej czasu spędzać z klientami na sali, bez konieczności ciągłego zaglądania do kuchni, w celu sprawdzenia, czy dane danie jest już gotowe.

Korzyści LRS Server Paging System

  • Lepsza komunikacja na Iinii kelner - kucharz;
  • Pełniejsza kontrola menedżerska poprawności wykonywanej pracy;
  • Utrzymanie właściwej atmosfery spożywania dań;
  • Systematyczność wykonywanych zadań;
  • Znaczny spadek liczby zmarnowanych składników oraz reklamacji zbyt chłodnych dań;
  • Większa sprzedaż;
  • Większe zadowolenie klientów;
  • Przyspieszenie obsługi gości.